Leffingestraat 1, 8400 Oostende - 059 70 54 47

Het INTERNAAT-aan-ZEE staat open voor alle schoolgaande jeugd

We zijn een thuisvervangend internaat met als voornaamste doelen:

  • het welbehagen van uw kind hoog houden
  • de schoolprestaties opvolgen en bijsturen
  • de vrije tijd invullen met activiteiten die zowel leerrijk, creatief als sportief zijn
  • structuur bieden (o.a. vaste uren, vaste regels,…)

Volgende waarden stellen wij hoog in het vaandel : eerlijkheid, verantwoordelijkheid, openheid, oprechtheid en respect voor iedereen.

De opvoeders en de beheerder zijn zowel voor de ouders als voor het kind een aanspreekpunt, om zo in onderling overleg mekaar aan te vullen en het opvoedingsproces vlot te laten verlopen.

We zien er op toe dat er een goed studieklimaat heerst en sporen de internen tot studeren aan. De jongsten krijgen uiteraard de meeste begeleiding; hoe ouder het kind wordt, hoe meer gecontroleerde vrijheid en dus verantwoordelijkheid het kind krijgt.

Virtuele rondleiding

Bekijk onze virtuele rondleiding

In de kijker

  • INFODAG

    Wij hebben een "Infodag" op zaterdag 22 juni van 10u tot 13u. Ook op zaterdag 29 juni is iedereen welkom tussen 10u en 17u.